تبلیغات
آکادمی کوهنوردی - فهرست مربیان کوهنوردی

آموزش هدف ما نیست, ما آموزش را ابزاری می دانیم برای ارتقاء سطح فنی و ایمنی کوهنوردی
فهرست مربیان :
درجه3 کوهپیمائی-آقا که تا 30 آبان 1393 مجوز برگزاری کلاس دارند(تاریخ بازآموزی :  آبان و آذر 1390)  اینجا

درجه3 کوهپیمائی-آقا-استان فارس-که تا 30 آبان 1393 مجوز برگزاری کلاس دارند(تاریخ بازآموزی:آبان و آذر 1390)  اینجا

درجه3 کوهپیمائی-خانم که تا 30 آبان 1393 مجوز برگزاری کلاس دارند(تاریخ بازآموزی :  آبان و آذر 1390)  اینجا

درجه3 برف -خانم و آقا که تا پایان خرداد 1396 مجوز برگزاری کلاس دارند(تاریخ بازآموزی : خرداد 1393)  اینجا

بهمن شناسی-خانم و آقا- تاریخ اردیبهشت93-اینجا

درجه3 کوهپیمائی-آقا که تا 4 دیماه 1395 مجوز برگزاری کلاس دارند(تاریخ بازآموزی : 5 تا 6 بهمن 1392)  اینجا

درجه1 و2 و درجه3 انتقالی کوهپیمائی-آقا که تا 11دیماه 1395 مجوز برگزاری کلاس دارند(تاریخ بازآموزی : 12 تا 13 دیماه 1392)  اینجا

نقشه خوانی و کار با قطب نما-خانم و آقا(تاریخ برگزاری:30 مرداد92) اینجا

درجه3 سنگنوردی-آقا که تا 30 مهرماه 1393 مجوز برگزاری کلاس دارند(تاریخ بازآموزی : مهرماه 1390)  اینجا
Admin Logo
themebox Logo