تبلیغات
آکادمی کوهنوردی - دانلود طرح درسهای آموزشی

آموزش هدف ما نیست, ما آموزش را ابزاری می دانیم برای ارتقاء سطح فنی و ایمنی کوهنوردی

کوهپیمایی

طرح درس و کتاب کارآموزی کوهپیمایی / فدراسیون کوهنوردی ایران

طرح درس و کتاب کارآموزی کوهپیمایی / فدراسیون کوهنوردی ایران

 

کارآموزی کوهپیمایی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

مربیگری درجه ۳ - کوهپیمایی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

 

عمومی

کتاب هواشناسی کوهستان / دکتر جعفر سپهری

کتاب آموزش دوره مقدماتی جهت یابی ، کار با قطب نما و نقشه

کتاب مقدماتی کـــار با GPS

کتاب هواشناسی کوهستان

دکتر جعفر سپهری

دانلود فایل

آموزش جهت یابی، کار با قطب نما و نقشه

دانلود فایل

کتاب مقدماتی کار باGPS

 

دانلود فایل 

برف و یخ

طرح درس و کتاب کارآموزی برف/ فدراسیون کوهنوردی ایران

طرح درس و کتاب کارآموزی پیشرفته برف / فدراسیون کوهنوردی ایران

مربیگری درجه 3 - برف و یخ / فدراسیون کوهنوردی ایران

کارآموزی مقدماتی برف

ویژه کارموزان

دانلود فایل

کارآموزی پیشرفته برف

ویژه کارموزان

دانلود فایل

 مربیگری درجه ۳ - برف و یخ

ویژه کارموزان

دانلود فایل

سنگنوردی در طبیعت

طرح درس و کتاب کارآموزی سنگنوردی / فدراسیون کوهنوردی ایران

کارآموزی پیشرفته سنگنوردی

مربیگری درجه 3 - سنگ نوردی

کارآموزی مقدماتی سنگنوردی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

کارآموزی پیشرفته سنگنوردی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

مربیگری درجه ۳ - سنگ نوردی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

صعودهای ورزشی (سنگنوردی در سالن)

کتاب اصول و مبانی کارآموزی مقدماتی صعودهای ورزشی / فدراسیون کوهنوردی ایران

کتاب اصول و مبانی کارآموزی پیشرفته صعودهای ورزشی / فدراسیون کوهنوردی ایران

 

 کارآموزی مقدماتی صعودهای ورزشی

ویژه کارموزان

 دانلود فایل

 کارآموزی پیشرفته صعودهای ورزشی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

 

غارنوردی

کتاب مبانی تئوری و تکنیک های مقدماتی غارنوردی / Caving Basics book

کتاب مبانی تئوری و تکنیک های پیشرفته غارنوردی / Caving pro book

مربیگری درجه ۳ - غارنوردی

 کارآموزی مقدماتی غارنوری

ویژه کارموزان

دانلود فایل

 کارآموزی پیشرفته غارنوری

ویژه کارموزان

دانلود فایل

 مربیگری درجه ۳ - غارنوردی

ویژه کارموزان

دانلود فایل

جزوه آموزش نقشه برداری و نقشه خوانی غار

 

 

 آموزش نقشه برداری ونقشه خوانی غار

ویژه کارموزان

دانلود فایل

Admin Logo
themebox Logo