تبلیغات
آکادمی کوهنوردی - صعود مصنوعی

آموزش هدف ما نیست, ما آموزش را ابزاری می دانیم برای ارتقاء سطح فنی و ایمنی کوهنوردی

صعود مصنوعی

نویسنده :مهدی فرهادی
تاریخ:چهارشنبه 13 اسفند 1393-10:41 ب.ظ

 ترجمه و تالیف: مهدی فرهادی

در صعود طبیعی سنگنورد با قرار دادن پاهای خود بر عوارض طبیعی سنگ  وزن خود را بر سطح سنگ وارد نموده و با گرفتن این عوارض که گیره نامیده می شوند با دست حفظ تعادل و انتقال و حرکت خود را و در مواقعی انتقال وزن را انجام می دهد.

در یک برنامه تمرینی و یا سنگنوردی در مسیرهای کوتاه و به اصطلاح sport اگر صعود مسیری فراتر از توان سنگنورد باشد یا از صعود آن منصرف می شود و مسیری در حد و اندازه توانائی های خود بر می گزیند و یا اینکه آنقدر تلاش می کند تا بتواند بخش دشوار را عبور کند و مسیر را به اتمام برساند.

اما در صعود دیواره های بلند و  یا گشایش مسیر جدید شرایط کاملا" متفاوت است , دیگر بحث تمرین مطرح نیست در شرائط سخت و دشوار دیواره  که با بخشی دشوار و غیر قابل صعود با روش طبیعی مواجه می شویم دو راه داریم یا اینکه از صعود منصرف شده و راه بازگشت را در پیش بگیریم و یا از طریق روشی که ما بدان صعود مصنوعی می گوئیم راه صعود را باز نموده و حرکت عمودی را ادامه داد.

صعود مصنوعی عبارت است از صعود مسیرهای سنگنوردی با کمک ابزار مصنوع دست بشر  مانند طناب, پله رکاب,کارابین و امثالهم. در صعود طبیعی از ابزارهای مصنوعی برای حمایت و حفظ ایمنی فرد استفاده می شود ولی وزن صعود کننده به هیچ ابزاری وارد نمی شود و او تنها به دست و پا و عوارض سنگ اتکا دارد و تنها در شرائط اضطرار وزن خود را بر طناب و کارابین و ... وارد می کند. اما در صعود مصنوعی علاوه بر اینکه از ابزارها جهت حمایت استفاده می شود, وزن صعود کننده نیز همواره بر این ابزارها وارد می شود بعنوان مثال بجای اینکه شخص پای خود را بر یک گیره سنگی گذارده و خود را به سمت بالا هل دهد این پا را بر روی نردبانی تسمه ای و یا فلزی قابل حمل که رکاب نامیده می شود می گذارد.

صعود مصنوعی کلید مسیرهای بکر و به ظاهر غیر قابل صعودی است که روزگاری کسی فکر آنرا نیز از ذهن خود عبور نمی داد. همچنین صعود مصنوعی را شاید بتوان تنها راه ممکن برای صعود بسیاری از مسیرهای دیواره نوردی در فصل زمستان دانست.

صعود مصنوعی بزرگترین میدان برای به آزمون گذاشتن قدرت ذهن و تمرکز و تعادل جسمی و روانی یک دیواره نورد است.

تکنیک و مهارت  فوق العاده بالا در ابزار گذاری , که بخاطر اینکه همواره وزن صعود کننده بر آن وارد می شود هیچگاه نمی توان غیر اصولی و بدون دقت ابزار گذاری نمود و تمرکز بالا در حرکت بر روی رکابی که بر روی هوک و یا ابزاری مینیاتوری قرار دارد که با کوچکترین تکان از جایگاه سست و لرزان خود خارج شده و سقوطی گاها" طولانی بر روی ابزارهائی که تنها تحمل وزن استاتیک صعود کننده را دارد و بسیاری مهارتها و دشواریهای دیگر در خصوص صعود مصنوعی قابل ذکر است.

درادامه اشاره ای خواهم داشت به روش درجه بندی صعودهای مصنوعی که بخشی از آن ممکن است برای برخی از دیواره نوردان ما تازگی داشته باشد

بخشی از دشواری ها و واقعیات مسستر در این روش هیجان انگیز و تکنیکال را می توان در همین معیارهای درجه بندی مشاهده نمود.

درجه بندی صعودهای مصنوعی

یکی از شاخصه های مهم که در کروکی یک مسیر سنگنوردی درج می شود "درجه سختی مسیر" است. صعودهای مصنوعی نیز همچون صعودهای طبیعی دارای روشی برای درجه بندی هستند که در ادامه توضیح داده می شود:

برای درجه بندی  صعودهایی که از ابزارهای کوبشی و تخریب کننده سنگ مانند میخ ,رول , کوپر هد و امثالهم استفاده می شود حرفA  بکار برده می شود(A0-A6) و برای صعودهای پاکیزه که از ابزارهای غیر کوبشی همچون فرند, ترایکم,کیل و مانند آن استفاده  میشود حرفC  بکار برده می شود(C0-C6).

توجه به این نکته ضروری است که درجه ارائه شده  برای یک مسیر امری مطلق نیست .

A0/C0

این درجه به مسیرهائی تعلق می گیرد که عمدتا" بصورت طبیعی صعود می شوند اما در بخشهائی از آن سنگنورد بجای استفاده از عوارض طبیعی سنگ  از ابزار مصنوعی کمک می گیرد. در این صعود از رکاب استفاده نمی شود اما در عوض سنگنورد در بخشهائی از مسیر با کمک گرفتن از تسمه ها و یا کوئیک دراهای متصل به ابزارهای میانی(میخ-رول-فرند-...) خود را بالا می کشد. انواع پاندوله ها و یا تراورس کششی(TENSION TRAVERS) و یا وزن آوردن بر روی ابزاز(مثلا" نشستن بر روی طناب) از انواع دیگری  از صعودهای با درجه A0/C0 هستند.

A1/C1

صعود مصنوعی ساده که با بهره گیری از همه ابزارهای صعود مصنوعی در مسیرهائی با میانی های مطمئن و قابل اتکا که قابلیت تحمل  پاندولیهای شدید را نیز داشته باشد  انجام می شود.

A2/C2

صعود مصنوعی متوسط . ابزارهای میانی عمدتا" مطمئن هستند اما ممکن است در اثر سقوط  برخی ابزارهای میانی از موقعیت خود خارج شوند اما این سقوطها در حدی نیستند که منجر به  جراحت و یا مصدومیت شوند. برخی مسیرهای مصنوعی  که با ابزارگذاری انجام می شوند و ابزارها علی رغم اینکه قبلیت تحمل سقوط را دارند اما در موقعیت خیلی مناسبی نیستند و موقعیت لرزانی دارند و یا امکان و شرائط مسیر اجازه دقت بالا در ابزارگذاری را نمی دهد نیز درجهC2 می گیرند.

A3/C3

صعود مصنوعی دشوار , ابزار گذاری دشوار تر می شود و همراه است با ابزارگذاری های متوالی نا مطمئن و لب مرزی, خطر سقوط تا 7 متر نیز وجود دارد.ابزار گذاری درحالیکه تنها تحملی به اندازه وزن بدن صعود کننده را دارد نیز سخت تر شده و نیاز به مهارت و دقت بالاتری دارد . مشکلات بیشتر در مسیر یابی و صعودهای خطرناک بر روی هوک و یا پرچ های قدیمی از دیگر چالشهای صعود در این کلاس است. مسیرهای با درجه C3 بیشتر صعود کنندگان مصنوعی را به چالش می کشد و ابزارگذاری های درجهC3 معمولا" نیاز به تست کردن دقیق قبل از وارد کردن وزن بدانها را دارد.در مسیرهای با درجهC3 همچنین احتمال سقوط  بیشتری وجود دارد و احتمال زیپ شدن و خروج8-10 ابزار و سقوطی تا 15 متر وجود دارد البته این سقوط بسیار جدی نخواهد بود و منجر به جراحات شدید نخواهد شد.صعود بسیاری  از مسیرهای با درجه A3/C3به چندین ساعت تلاش نیاز دارد.

A4/C4

صعود مصنوعی با درجه سختی بالاتر همراه با سقوطهای احتمالی خطرناک ,ابزار گذاری  نامطمئن و لب مرزی و ترسناک. تا حدود 25 متر ابزار های میانی که کار گذاشته می شود تنها تحمل وزن بدن را داشته و قابلیت تحمل شوک را ندارند و احتمال سقوطهای خطرناک بر روی لبه ها و یا سقوطهای طولانی نیز وجود دارد. هر ابزار کار گذاشته شده باید طوری تست شود که بتوان با ترکیب تعدادی از میانی های نا مناسب به حد قابل قبولی از ایمنی دست یافت. صعود مسیرهائی با چنین درجه ای تنها از عهده سنگنوردان مصنوعی کار بسیار خبره و با تجربه بر می آید. بیتر مسیرهای با چنین درجه ای نیازمند میخ کوبی و استفاده از هوک است.

A4+/C4+:

ضریب خطر بالا,سخت ترین حد صعود مصنوعی برای عمده سنگنوردان. برای درک صعود در این درجه صعود A4 را تصور کنید سپس یک درجه بر سختی آن بیافزائید. در صعود مسیرهای با این درجه سختی زمان زیادی صرف  می شود تا صعود کننده هر حرکت خود را با دقت بالا و کنترل همه عوامل شامل مسیر صعود ابزارهای میانی, پله رکاب و ... انجام دهد حرکتها کاملا" بایستی حساب شده انجام گرفته و از شوکهای ناگهانی و یا فشار آوردن در جهتی نامناسب و امثالهم پرهیز کرد گاهی اوقات یک ابزار به تنهائی نمی تواند وزن صعود کننده را تحمل کند و باید چندین ابزار را ترکیب نموده و برای اجرای یک حرکت بر آنها نیرو وارد نمود. در این مسیر ها سنگها عمدتا" لق ,پوسته پوسته  و ناپایدار هستند . درصورت سقوط احتمال زیپ شدن و خروج متوالی ابزارها وجود دارد و همچنین احتمال برخورد با لبه های خطرناک همراه با جراحات بسیار شدید وجود دارد.

A5/C5

حد نهائی  دشواری و خطر در صعودهای مصنوعی را با این درجه نشان می دهند. هیچکدام از میانی های کارگذاشته  شده قابلیت تحمل شوک را نداشته و تنها در حد تحمل وزن صعود کننده هستند . مسیرهای A5/C5 از لحاظ سختی مسیری برتری نسبت به A4+/C4+  ندارند و تنها ضریب خطر و ریسک پذیری بالاتری دارند ضمنا" در مسیرهای با این درجه سختی  نمی توان از ابزار مته برای ایجاد سوراخهائی ولو کوچک جهت کارگذاشتن هوک استفاده نمود و حتی یک مورد استفاده از سوراخهای ایجاد شده با مته درجه مسیر به A4/C4 کاهش می یابد. در صعود این مسیرها تنها کارگاهها هستند که مطمئن بوده و قابلیت تحمل شوک را دارند.

A6/C6

فری سولو مصنوعی!!

درجه ای افسانه ای, آیا مسیری با چنین درجه ای قابل صعود است؟ تنها چیزی که می تواند مسیری را ازA5/C5 سخت تر کند , کارگاههای نامطمئن است کارگاههائی که قابلیت تحمل شوک ناشی از سقوط را نداشته باشد و در صورت یک خطا از جانب صعود کنندگان و سقوط آنها بر روی یک میانی هر دو تا کف زمین به سقوط ادامه دهند!!!!

منبع:

http://climbing.about.com/od/cliimbingtechniques/a/Aid-Climbing-Ratings.htm
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy generic cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:06 ب.ظ

You expressed that adequately!
click here to buy cialis walgreens price for cialis cialis daily reviews we recommend cheapest cialis generic low dose cialis cialis tablets for sale sialis cialis price thailand rezeptfrei cialis apotheke cialis 05
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:38 ق.ظ

Great information. Cheers.
cialis online cialis 5 effetti collaterali cialis 100mg suppliers cialis for daily use achat cialis en suisse we recommend cialis info tadalafil dosagem ideal cialis american pharmacy cialis generic cialis with dapoxetine
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:20 ق.ظ

Amazing a good deal of amazing facts!
cialis tablets for sale cialis name brand cheap wow cialis 20 cialis 20mg preis cf acheter cialis kamagra prix de cialis cialis reviews cialis great britain cialis canada order a sample of cialis
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 10:51 ب.ظ

Thanks. I enjoy this.
cialis pills cialis sicuro in linea price cialis best what is cialis buying cialis on internet cialis 50 mg soft tab cipla cialis online precios de cialis generico buy cialis online order cialis from india
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:57 ق.ظ

You explained this very well.
cialis 10mg prix pharmaci 40 mg cialis what if i take achat cialis en itali cialis generique tadalafil 5mg cialis online holland cialis kaufen wo buy name brand cialis on line cialis 20mg prix en pharmacie 5 mg cialis coupon printable
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 12:21 ق.ظ

You actually said this fantastically!
prescription doctor cialis legalidad de comprar cialis sublingual cialis online cialis per paypa prices on cialis 10 mg cialis generico online cialis price thailand cialis uk next day dosagem ideal cialis cialis 5 mg buy
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 11:24 ق.ظ

Many thanks! Great stuff.
trusted tabled cialis softabs cialis arginine interactio prezzo di cialis in bulgaria prezzo cialis a buon mercato prix cialis once a da when can i take another cialis cialis kaufen bankberweisung cialis patent expiration cialis 5 mg buy cialis efficacit
buy cialis with no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 11:54 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis rckenschmerzen viagra vs cialis 5 mg cialis coupon printable generic cialis with dapoxetine cialis 5mg cialis sans ordonnance cialis 20 mg cialis online cialis cuantos mg hay cialis coupons printable
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 10:46 ق.ظ

You actually stated this very well.
cialis canadian drugs only now cialis for sale in us when will generic cialis be available cialis mit grapefruitsaft cialis herbs 5 mg cialis coupon printable cialis efficacit the best site cialis tablets we use it 50 mg cialis dose cialis usa cost
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 11:59 ب.ظ

Thank you. Useful stuff.
cialis 10mg prix pharmaci cialis generique cialis australian price buying cialis in colombia cialis official site generic cialis at walmart cialis uk free cialis generic cialis at the pharmacy purchasing cialis on the internet
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 10:44 ق.ظ

Appreciate it, An abundance of advice.

cialis y deporte cialis 5 mg scheda tecnica cialis baratos compran uk canadian discount cialis cialis tablets generic cialis tadalafil cialis generico en mexico cialis patent expiration cialis canadian drugs preis cialis 20mg schweiz
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:25 ب.ظ

You've made your point very nicely.!
cialis efficacit where do you buy cialis viagra or cialis buy online cialis 5mg cialis pills price each free generic cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis professional yohimbe buying cialis in colombia legalidad de comprar cialis
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 11:40 ق.ظ

Wonderful tips. Cheers.
are there generic cialis dosagem ideal cialis prix de cialis buy brand cialis cheap where to buy cialis in ontario cialis with 2 days delivery preis cialis 20mg schweiz only here cialis pills cialis tablets australia buy cheap cialis in uk
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 12:23 ق.ظ

You said it very well.!
cialis reviews cialis 20 mg cost generic cialis 20mg uk order generic cialis online buy cialis cheap 10 mg import cialis cialis online napol safe site to buy cialis online click now cialis from canada generic cialis with dapoxetine
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:02 ب.ظ

Great info. Appreciate it!
free generic cialis callus cialis for bph cialis canada dosagem ideal cialis acquisto online cialis wow look it cialis mexico costo in farmacia cialis ou trouver cialis sur le net cialis generic availability
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:36 ق.ظ

You actually said it exceptionally well!
cialis 10 doctissimo cialis australia org non 5 mg cialis generici price cialis per pill buy online cialis 5mg cialis dose 30mg how much does a cialis cost where to buy cialis in ontario cuanto cuesta cialis yaho cialis for daily use
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:19 ب.ظ

Position nicely regarded!!
cialis preise schweiz miglior cialis generico side effects for cialis cialis online nederland cialis side effects cialis cipla best buy the best site cialis tablets cialis tablets australia brand cialis generic chinese cialis 50 mg
buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 10:43 ب.ظ

Seriously quite a lot of great info.
cialis generic availability cialis rezeptfrei sterreich cialis online deutschland acquistare cialis internet only now cialis 20 mg buy online cialis 5mg cialis reviews fast cialis online tadalafil cialis generico lilly
canada medication
یکشنبه 1 مهر 1397 06:26 ب.ظ

You said it fantastically.
northwest pharmacy canada rx from canada canadian pharmaceuticals online canadian pharmaceuticals online canadian mail order pharmacies prescription drugs without prior prescription is trust pharmacy in canada legitimate northwestpharmacy canadian pharmacies online prescriptions canada rx
cialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:36 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cialis en mexico precio cheap cialis cialis uk next day purchasing cialis on the internet tesco price cialis cialis generico en mexico we like it cialis soft gel il cialis quanto costa cialis for bph cialis diario compra
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:40 ب.ظ

Superb stuff. Kudos!
dosagem ideal cialis cialis uk next day generic cialis at the pharmacy acheter cialis kamagra cialis prezzo di mercato get cheap cialis buy original cialis we choice cialis uk enter site 20 mg cialis cost viagra cialis levitra
buy brand viagra online without prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:45 ق.ظ

Kudos. Awesome stuff!
buy viagra online no rx online viagra purchase buy brand viagra online buy discount viagra online pharmacy for viagra buy viagra from canada buy cheap viagra online usa buy viagra online online viagra online usa viagra no pres
Viagra online
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:56 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
viagra online pharmacy levitra where do i buy viagra viagra with prescription online how do i buy viagra online buying viagra on line pharmacy buy online where can you buy viagra without a prescription buy sildenafil viagra online cheap viagra buy discount viagra
Cialis pills
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:11 ق.ظ

Very good advice. Regards!
only now cialis 20 mg comprar cialis 10 espa241a cialis from canada we choice free trial of cialis cialis generico in farmacia acheter cialis kamagra side effects of cialis overnight cialis tadalafil dosagem ideal cialis venta de cialis canada
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 07:23 ق.ظ

This is nicely said! .
miglior cialis generico acheter cialis kamagra price cialis best best generic drugs cialis cialis kaufen wo generic cialis review uk cialis 20 mg cut in half buying cialis in colombia 40 mg cialis what if i take walgreens price for cialis
Joel
جمعه 17 آذر 1396 12:33 ب.ظ
hello!,I really like your writing so much! proportion we communicate more about your post on AOL?
I require a specialist in this house to unravel my problem.

May be that is you! Taking a look ahead to look you.
What do eccentric heel drops do?
شنبه 14 مرداد 1396 06:59 ب.ظ
It's going to be finish of mine day, except before finish I am reading this impressive paragraph to increase my know-how.
hettiemaigret.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 10:57 ب.ظ
Hi there! This blog post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my previous roommate!
He constantly kept talking about this. I
am going to send this article to him. Fairly certain he'll have a great read.
I appreciate you for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo